stock inventory

Stock Inventory

jest firmą oferującą usługi outsourcingu inwentaryzacji w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Celem naszej firmy jest satysfakcja Klientów, zatem świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Dysponujemy doświadczonym personelem, przeszkolonym w zakresie wykonywanych usług. Posiadamy własne, profesjonalne zaplecze techniczne, eliminując koszty związane z zakupem i utrzymaniem zasobów sprzętowych przez naszych Zleceniodawców. Gwarantujemy poufność danych oraz obiektywność wykonywanych usług. Jednym z naszych atutów jest duża elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb Klienta – oferujemy usługi w pakiecie całościowym oraz w postaci pakietów częściowych, uwzględniających tylko wybrane procedury.

Współpracujemy także przy tworzeniu harmonogramów inwentaryzacji. Nasze dedykowane oprogramowanie InventPack® umożliwia połączenie z systemem informatycznym Klienta, a dla pełnej wygody, zdalny dostęp do raportów, rejestrów oraz archiwów inwentaryzacji poprzez dedykowany serwis www.

Wykonujemy również audyty inwentaryzacji. Nasi audytorzy uczestnicząc w procesie inwentaryzacji firmy, czuwają nad jego poprawnością i dbają o przestrzeganie procedur oraz wytycznych inwentaryzacyjnych obowiązujących w danej organizacji. Audyt inwentaryzacji jest jednocześnie oceną rzetelności, kompetencji oraz uczciwości osób odpowiedzialnych za mienie im powierzone. Po zakończonym audycie dostarczamy Zleceniodawcy raport/sprawozdanie z przeprowadzonego procesu oraz analizę procedur wewnętrznych stosowanych przez Klienta w procesie inwentaryzacyjnym.

 

inwentaryzacja sklep

Pakiet całościowy

Realizowana w systemie „pod klucz” inwentaryzacja całego obiektu – wszystkie procesy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji spoczywają na Stock Inventory.

niebieski

Pakiet częściowy

Inwentaryzacja działu lub kilku stref obiektu – wszystkie procesy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji spoczywają na Stock Inventory.

inwentaryzacja

Pakiet mieszany

Inwentaryzacja przeprowadzana przy udziale pracowników Klienta pod nadzorem kadry zarządzającej i z użyciem sprzętu Stock Inventory.

pomarańczowy

Pakiet testowy

Inwentaryzacja przeprowadzana w celu zespolenia procedur, sprzętu i oprogramowania z oczekiwaniami Klienta w jednej strefie obiektu.

sklep inwentaryzacja

Pakiet open/close

Inwentaryzacja wykonywana przed otwarciem lub zamknięciem działalności.

kolor

Pakiet friendship

Wykorzystanie zasobów technicznych i organizacyjnych Stock Inventory – inwentaryzacja przeprowadzana przez Klienta własnymi zasobami ludzkimi (oferowany przy stałej współpracy).

sklep

Pakiet visual

Wizualizacja implantacji/facingu produktów u Klienta.

sklep

Pakiet kontrolny - Audyt

Kontrola poprawności przebiegu procesu inwentaryzacyjnego. Analiza optymalizacji zastosowanych procedur pod kątem wpływu na poprawność przebiegu procesu.