Stock Inventory

jest dynamicznie rozwijającą się firmą, oferującą kompleksowe usługi w zakresie nowoczesnego outsourcingu inwentaryzacji. Obsługujemy dowolne obiekty handlowe, produkcyjne, magazyny logistyczne, hurtownie z każdej branży, niezależnie od skali działalności.

Kładziemy nacisk na jakość wykonywanych usług, zyskując tym uznanie w oczach stale rosnącej liczby Klientów. Będąc w posiadaniu własnego, profesjonalnego zaplecza technicznego, proponujemy swoim Zleceniodawcom usługi na miarę XXI wieku. Korzystamy z własnego, doświadczonego personelu, minimalizując tym samym ryzyko błędów podczas liczenia.

Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania, co daje naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa. Gwarantujemy terminowość oraz możliwie najkrótszy czas wykonania usług. Dzięki nieustannie doskonalonej organizacji pracy, wykonujemy usługi w taki sposób, by nie zakłócać bieżącej działalności Zleceniodawców, umożliwiając skupienie się na działalności operacyjnej i zwiększaniu efektywności sprzedaży.