lat doświadczenia

zaangażowanych osób

zrealizowanych projektów

obsługiwanych obiektów

Inwentaryzacja stanowi nieodłączny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Proces ten jest jednak złożony i wymaga dużego nakładu dodatkowej pracy. Wykonywany przez pracowników niewykwalifikowanych w tym zakresie może stanowić źródło problemów i destabilizować funkcjonowanie firmy.

Każda inwentaryzacja powinna przebiegać w sposób, który w jak najmniejszym stopniu wpływa na działanie i procesy organizacyjne przedsiębiorstwa. Dla sprawnego przebiegu tego przedsięwzięcia najlepszym rozwiązaniem jest zaangażowanie firmy zewnętrznej, która dysponuje wykwalifikowanym personelem i specjalistycznym sprzętem. W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko zwiększonego zapotrzebowania na usługi w tym zakresie, jednak firm o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, wyspecjalizowanej kadrze i odpowiednim zapleczu technicznym na rynku polskim jest wciąż niewiele. 

Firma Stock Inventory powstała wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na profesjonalne usługi inwentaryzacyjne. Dostosowując się do rosnących indywidualnych potrzeb Klientów, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie outsourcingu inwentaryzacji. Realizujemy projekty na dowolnych obiektach handlowych, produkcyjnych i magazynowych, obsługujemy również magazyny logistyczne oraz hurtownie każdej branży, niezależnie od skali prowadzonej działalności.

Procesy inwentaryzacji przeprowadzane w sposób wewnętrzny wiążą się z występowaniem licznych błędów i nieprawidłowości, które często wynikają z braku wiedzy lub doświadczenia personelu biorącego udział w takim przedsięwzięciu. Skłania to właścicieli sklepów i przedsiębiorstw do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, z których najlepszym okazuje się być outsourcing inwentaryzacji.

Stock Inventory kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość wykonywanych usług. Dysponując wyspecjalizowaną kadrą i profesjonalnym zapleczem technicznym, oferujemy swoim Klientom najbardziej optymalne i zindywidualizowane rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Obszerna wiedza merytoryczna oraz zasoby, którymi dysponujemy pozwalają nam na minimalizowanie ryzyka występowania błędów podczas procesu inwentaryzacji. Doświadczenie uzyskane na bazie zakończonych już licznych projektów pozwoliło nam również na opracowanie sprawdzonych procedur kontrolnych, które dodatkowo sprzyjają zwiększeniu poprawności uzyskanych wyników.

Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania i do każdego procesu podchodzimy w sposób indywidualny, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań Klienta. Gwarantujemy terminowe wykonanie powierzonych projektów oraz możliwie najkrótszy czas wykonania usług. Nieustannie doskonalimy stosowane metody i procedury, by świadczyć usługi o możliwie najwyższej jakości. Wykonywane usługi realizujemy w sposób, który w jak najmniejszym stopniu wpływa na prowadzoną działalność, dzięki czemu codzienne funkcjonowanie i efektywność pracy przedsiębiorstwa pozostają niezakłócone.

Lokalizacja obiektu poddawanego inwentaryzacji nie stanowi dla nas żadnego ograniczenia, oferowane usługi wykonujemy na terenie całej Polski.