stock inventory

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia

Inwentaryzacja środków trwałych stanowi bardzo istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dla poprawnego przebiegu tego procesu niezbędne jest zaangażowanie doświadczonego personelu, zarówno w realizacji spisu z natury, jak i czynnościach związanych z planowaniem i zarządzaniem całym procesem.