Inwentaryzacja salonu sprzedaży

Inwentaryzacja salonu sprzedaży to proces krótkoterminowy, którego celem jest porównanie danych ewidencyjnych z rzeczywistym stanem posiadania. Często wymaga sporego zaangażowania personelu salonu oraz wielu godzin pracy, co negatywnie wpływa na efektywność pracy pracowników w kolejnych dniach.

Firma Stock Inventory w ramach usługi outsourcingu inwentaryzacji salonu sprzedaży zapewnia zaplecze techniczne z wyspecjalizowanym personelem, co całkowicie eliminuje problemy organizacyjne.

Realizujemy inwentaryzację szybko i sprawnie, aby uniknąć wielogodzinnego angażowania personelu salonu.

Wykorzystując innowacyjne technologię wykluczamy możliwość podwójnego policzenia lub ominięcia produktów. Pełną kontrolę zapewnia również raport różnic generowany w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo w trakcie trwania inwentaryzacji dokonujemy kontroli przez podwójne zeskanowanie elementów wskazanych przez kierownika salonu, bądź zleceniodawcę w wcześniejszych ustaleniach.

W ramach usługi każdy nasz klient otrzymuje kontakt do dedykowanego opiekuna organizacyjnego, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłową realizacją procesów. Koordynuje on prace zespołów inwentaryzacyjnych zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Poza tym opiekun jest źródłem informacji dla zleceniodawcy o przebiegu oraz realizacji inwentaryzacji poszczególnych salonów sprzedaży rozmieszczonych na terenie całej Polski.