stock inventory

Inwentaryzacja salonu sprzedaży

Inwentaryzacja salonu sprzedaży jest procesem krótkoterminowym. Ma na celu porównanie danych ewidencyjnych z rzeczywistym stanem posiadania. Wymaga znaczącego zaangażowania personelu salonu oraz dodatkowego czasu pracy, co może negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie organizacji.

W ramach usługi outsourcingu inwentaryzacji salonu sprzedaży, firma Stock Inventory oferuje różne pakiety usług:

inwentaryzacja sklep

Pakiet całościowy

Realizowana w systemie „pod klucz” inwentaryzacja całego obiektu – wszystkie procesy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji spoczywają na Stock Inventory.

niebieski

Pakiet częściowy

Inwentaryzacja działu lub kilku stref obiektu – wszystkie procesy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji spoczywają na Stock Inventory.

inwentaryzacja

Pakiet mieszany

Inwentaryzacja przeprowadzana przy udziale pracowników Klienta pod nadzorem kadry zarządzającej i z użyciem sprzętu Stock Inventory.

pomarańczowy

Pakiet testowy

Inwentaryzacja przeprowadzana w celu zespolenia procedur, sprzętu i oprogramowania z oczekiwaniami Klienta w jednej strefie obiektu.

sklep inwentaryzacja

Pakiet friendship

Wykorzystanie zasobów technicznych i organizacyjnych Stock Inventory – inwentaryzacja przeprowadzana przez Klienta własnymi zasobami ludzkimi (oferowany przy stałej współpracy).

sklep

Pakiet visual

Wizualizacja implantacji/facingu produktów u Klienta.

sklep

Pakiet kontrolny - Audyt

Kontrola poprawności przebiegu procesu inwentaryzacyjnego. Analiza optymalizacji zastosowanych procedur pod kątem wpływu na poprawność przebiegu procesu.