Korzyści 

Outsourcing inwentaryzacji to rozwiązanie sprawdzone na rynku. Niesie ono za sobą szereg korzyści organizacyjnych i finansowych. Dzięki elastyczności działania i możliwości pracy w godzinach nocnych nasza firma, wykonując oferowane usługi, nie zakłóca bieżącej działalności Klienta, a mając do dyspozycji własny personel, nie angażuje pracowników Zleceniodawcy. Takie rozwiązanie ułatwia zarządzanie oraz uwalnia zasoby firmy, umożliwiając skupienie się na zwiększaniu efektywności sprzedaży. Opierając swoje usługi na autorskim, stale rozwijanym oprogramowaniu, możemy generować raporty poinwentaryzacyjne, dostosowane do potrzeb i wymagań Klientów, co ułatwia działalność naszym Zleceniodawcom.

Szybkość

Dzięki doskonałej organizacji, sprawdzonym procedurom i pełnej komputeryzacji, inwentaryzacja jest przeprowadzana w najkrótszym możliwym czasie.

Dokładność

Nasi pracownicy są rekrutowani lokalnie, co minimalizuje długie dojazdy do miejsca pracy, zmęczenie i tym samym ryzyko błędów podczas inwentaryzacji.

Obiektywność

Wykonanie inwentaryzacji przez firmę zewnętrzną podnosi poziom obiektywności liczenia i umożliwia łatwiejsze wykrycie nieprawidłowości w stanach magazynowych.

Eliminacja kosztów IT

Klient nie ponosi kosztów zakupu, wymiany i serwisu sprzętu oraz oprogramowania – korzystamy z autorskich, stale rozwijanych rozwiązań.

Z

Pełna odpowiedzialność

Całkowita odpowiedzialność za dokładność i terminowość wykonania inwentaryzacji spoczywa na Stock Inventory. Gwarantujemy poufność danych!

Efektywność biznesu

Personel Klienta nie musi pracować w nadgodzinach i może skupić się na efektywnej sprzedaży, zwłaszcza w okresach wzmożonego handlu.