stock inventory

Zasoby

InventPack®

Inwentaryzacja oparta jest o autorskie, stale rozwijane oprogramowanie InventPack®, sprzężone bezprzewodowo z siecią mobilnych kolektorów danych i oferujące rozbudowane opcje raportowania.

Dostosowane do potrzeb

Oprogramowanie dostosowane jest do specyfiki polskiego rynku oraz umożliwia integrację z systemem informatycznym Klienta. Tworzenie rozwiązań niestandardowych to jeden z atutów InventPack®.

Kontrola błędów liczenia

Dla zwiększenia rzetelności wykonywanej inwentaryzacji, w trakcie jej trwania, przeprowadzana jest losowa kontrola z przedstawieniem raportu różnic.

Kontrola efektywności

Efektywność poszczególnych audytorów jak i całego procesu jest na bieżąco kontrolowana dzięki specjalnie opracowanym, szczegółowym algorytmom analizy statystycznej.

Zaplecze sprzętowe

Wyposażenie obejmuje centralne stanowisko zbierania danych, urządzenia sieci bezprzewodowej oraz mobilne kolektory z laserowym skanerem kodów kreskowych, wyświetlaczem dotykowym i bezprzewodową transmisją danych.

Bezpieczeństwo danych

W trakcie zbierania danych automatycznie tworzona jest kopia bezpieczeństwa. Dla zachowania ciągłości operacji dysponujemy zapasowym sprzętem, a całość nadzoruje obecny na miejscu specjalista IT.

Przeszkolony personel

Uczestniczący w inwentaryzacji audytorzy są starannie przeszkoleni w zakresie procedur liczenia i obsługi sprzętu, a nad przebiegiem całego procesu czuwają doświadczeni koordynatorzy.

 

Archiwum inwentaryzacji

Przez ustalony z Klientem okres po wykonaniu zlecenia, dane dotyczące inwentaryzacji dostępne są online, za pośrednictwem dedykowanego serwisu www.