stock inventory

Usługi

Proces inwentaryzacji obejmuje szereg czynności, które związane są z ustaleniem wszystkich pieniężnych i rzeczowych składników majątkowych. Dokonuje się tego za pomocą szczegółowego spisu z natury oraz wyjaśnienia różnic powstałych pomiędzy rzeczywistym stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji a stanem, który wynika z ewidencji księgowej danej działalności. Poprawnie przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na szczegółową analizę i kontrolę majątku, określenie jego struktury oraz rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie. W zależności od rodzaju inwentaryzowanego obiektu specyfika tego procesu może się zmieniać.

W ramach outsourcingu, firma Stock Inventory oferuje różne pakiety usług, w zależności od rodzaju przestrzeni, która poddawana jest inwentaryzacji: