Audyt inwentaryzacji

Audyt inwentaryzacji realizowany przez firmę zewnętrzną gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie procesu inwentaryzacji.

Stock Inventory opracowało tą usługę z myślą o przedsiębiorstwach, które realizują inwentaryzację własnymi zasobami sprzętowymi oraz personalnymi.

W zależności od potrzeb klienta oferujemy analizę:

• przygotowania procesu inwentaryzacji przez daną jednostkę
• wykorzystania prawidłowych metod inwentaryzacji
• przestrzegania wytycznych dotyczących przeprowadzenia inwentaryzacji
• rzetelności liczenia
• poprawności powołanych komisji spisowych

Audytor inwentaryzacji – kontrola procesu

W ramach usługi podejmujemy działania, które uniemożliwiają zafałszowanie wyników procesu inwentaryzacji, w tym:

• losowa kontrola poprawności liczenia asortymentu
• weryfikacja przesłanych wyników inwentaryzacji zgodnie z rozporządzeniem firmy
• terminowe wystawienie dowodów księgowych.
• weryfikację toku inwentaryzacji oraz różnic inwentaryzacyjnych

Cały proces kontrolują nasi wykwalifikowani i doświadczeni audytorzy inwentaryzacji. Końcowym etapem jest dostarczenie klientowi przez naszą firmę obszernego raportu z audytu, który jest podstawą do optymalizacji procesu inwentaryzacji.