stock inventory

Audyt inwentaryzacji

Audyt inwentaryzacji ma na celu ocenę i analizę poprawności oraz jakości działań pracowników podczas przeprowadzanego spisu. Obejmuje również wiele działań, w tym związanych z przygotowaniem inwentaryzacji, opracowaniem uzyskanych wyników, a także wyjaśnieniem i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych.

W ramach usługi audytu inwentaryzacji, firma Stock Inventory oferuje różne pakiety usług:

inwentaryzacja sklep

Pakiet kontrolny - Audyt całościowy

Kontrola poprawności przebiegu procesu inwentaryzacyjnego. Analiza optymalizacji zastosowanych procedur pod kątem wpływu na poprawność przebiegu procesu.

niebieski

Pakiet kontrolny - Audyt jakościowy

Analiza inwentaryzacji pod względem jakości i wyników działań pracowników uczestniczących w procesie. Sprawdzenie stosowanych metod i procedur, ich zgodności ze standardami i polityką firmy.

inwentaryzacja

Pakiet kontrolny - Audyt ilościowy

Kontrola związana z analizą poprawności przeprowadzanej inwentaryzacji wraz z oceną realnego stanu towarów w przedsiębiorstwie. Weryfikacji podlega również poprawność działań personelu biorącego udział w procesie.