Inwentaryzacja magazynu

Magazyny są głównymi jednostkami składowania towarów oraz źródłem dokumentacji przepływu towarów w przedsiębiorstwie. Inwentaryzacja miejsc składowania jest niezbędna dla zachowania kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy.

Przedsiębiorstwo zlecając inwentaryzację firmie zewnętrznej zyskuje pewność uzyskania rzetelnych i nie zafałszowanych informacji o faktycznym stanie posiadania. Dodatkowym atutem outsourcingu jest uniknięcie strat związanych z angażowaniem dodatkowego personelu bądź wynikających z wstrzymania dostaw i wydań.

 

Nasze doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwentaryzacji magazynów gwarantuje najwyższą jakość obsługi inwentaryzacji, w tym:

  • zapewnienie zaplecza technicznego w postaci innowacyjnego oprogramowania i nowoczesnych kolektorów,
  • dostarczenie rozbudowanej struktury organizacyjnej w skład, której wchodzi doświadczona kadra kierownicza, pracownicy wsparcia technicznego oraz wyspecjalizowany personel liczący
  • w razie potrzeby również zapewniamy personel z doświadczeniem z obsłudze wózków widłowych i podnośnikowych oraz z badaniami wysokościowymi
  • pracowników upoważnionych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP