Inwentaryzacja sklepu wielkopowierzchniowego

Roczna inwentaryzacja to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w harmonogramie pracy marketu. Ze względu na swoją złożoność organizacyjną wymaga zaangażowania dużej ilości personelu oraz zaimplementowania dedykowanych rozwiązań IT. Duży nakład pracy oraz środków często ma negatywny wpływ na działalność firmy jeszcze wiele dni po zakończeniu procesu inwentaryzacji.

Firma Stock Inventory stając naprzeciw wymogom rynku dostarcza następujące rozwiązania:

• zaplecze techniczne w postaci innowacyjnego oprogramowania i nowoczesnych kolektorów,
• rozbudowaną strukturę organizacyjną w skład, której wchodzi doświadczona kadra kierownicza, pracownicy wsparcia technicznego oraz wyspecjalizowany personel liczący, który jest w stanie wyeliminować uciążliwość przeprowadzenia takiego procesu niezależnie od jego skali, pory dnia lub nocy.
• w zależności od wymogów klienta dostosowujemy przebieg procesu wraz z optymalizacją każdego jego etapu, aby dostarczyć najwyższej jakości obsługę.