stock inventory

Inwentaryzacja zamknięciowa

Likwidacja jakiejkolwiek działalności związana jest z obowiązkiem wykonania wielu czynności wymaganych prawnie. Wśród tych wymogów znajduje się również konieczność dokonania spisu z natury posiadanego majątku, w postaci towarów handlowych i materiałów, czy też środków trwałych i wyposażenia. Inwentaryzacja zamknięciowa przeprowadzana ze względu na zakończenie działalności dostarcza danych nie tylko o stanach towarów, ale jest również źródłem informacji, które mogą być pomocne w dalszym zarządzaniu firmą.