stock inventory

Inwentaryzacja sklepu odzieżowego

Inwentaryzacja sklepu stanowi to proces złożony i czasochłonny. Wymaga zaangażowania pracowników, którzy w tym czasie mogliby zajmować się innymi działaniami związanymi ze standardowym funkcjonowaniem sklepu. Biorąc pod uwagę złożoność oraz pracochłonność  procesu, wiele korporacji  i firm decyduje się na zlecenie wykonania takiej usługi firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w outsourcingu inwentaryzacji.

Schemat działań, strategia oraz dobór odpowiednich narzędzi dostosowywany jest do specyfiki danego sklepu, tak aby nie zaburzać cykliczności sprzedaży oraz dostępu klientów do oferowanych towarów.

inwentaryzacja sklep

Schemat działań, strategia oraz dobór odpowiednich narzędzi dostosowywany jest do specyfiki danego sklepu, tak aby nie zaburzać cykliczności sprzedaży oraz dostępu klientów do oferowanych towarów. 

Przeprowadzany proces inwentaryzacji oparty jest o autorskie, stale rozwijane specjalistyczne oprogramowanie, łączące się bezprzewodowo z siecią mobilnych kolektorów danych. Stosowanie odpowiednio dobranego systemu działań pozwala na wyeliminowanie wielu często  standardowo popełnianych błędów oraz nieprawidłowości  przy ustalaniu ilości oraz rodzaju inwentaryzowanego towaru. Oferowane przez firmę zewnętrzną rozwiązania pozwalają również na rozbudowane możliwości raportowania wyników oraz dostosowanie postaci danych poinwentaryzacyjnych według indywidualnych potrzeb Klienta.

Dzięki  wieloletniemu doświadczeniu, wynikającemu z wielu zrealizowanych już projektów oraz stale uaktualnionym systemom szkoleń w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji, możliwe jest zapewnienie sprawnej realizacji  oraz pomyślne ukończenie każdego podjętego procesu.