stock inventory

Audyt Inwentaryzacji

Audyt inwentaryzacji przeprowadzany jest w celu obiektywnej i niezależnej oceny poprawności działań stosowanych podczas dokonywanego spisu. Kontrola działań pracowników przez firmę zewnętrzną, gwarantuje, że wynik inwentaryzacji jest bezstronny i wiarygodny. Skorzystanie z usług firmy, która profesjonalnie zajmuje się prowadzeniem takich procesów, daje również pewność, że spis zostanie wykonany w sposób rzetelny i dokładny. 

W celu sprawnego przeprowadzenia audytu, Stock Inventory dostosowuje również ilość zespołów spisowych – indywidualnie względem skali danego procesu. Firma dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, która posiada bogate doświadczenie w sprawnym przeprowadzaniu audytów inwentaryzacji,

inwentaryzacja sklep

Podczas dokonywania spisu istnieje możliwość identyfikacji towarów  uszkodzonych, a także wykazania faktycznie występujących braków. Tak, aby dostarczyć Klientowi wiedzę o realnie posiadanych zasobach i ich właściwych wartościach.

inwentaryzacja sklep

Przeprowadzanie audytu umożliwia również ocenę czy materiały, wyroby i towary obecne w przedsiębiorstwie składowane są w sposób prawidłowy oraz zgodny ze stosowanymi standardami oraz procedurami, a także czy posiadają odpowiednie oznaczenia.

inwentaryzacja sklep

Firma Stock Inventory oferuje usługi kompleksowe, a co za tym idzie, nie tylko uczestniczy w audycie inwentaryzacji, ale również zajmuje się  odpowiednim przedstawieniem jego wyników, przedstawieniem stosownych raportów oraz wykazaniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas obserwacji stosowanych podczas inwentaryzacji procedur.