Proces ustalania rzeczywistego stanu asortymentu jest obowiązkiem każdej firmy handlowej i produkcyjnej. Spisu towaru należy dokonywać przynajmniej raz w roku. W zależności od wielkości obiektu proces może trwać od kilku do kilkunastu godzin. Aby przeprowadzić inwentaryzację pracodawca musi zaangażować większość swoich pracowników, co skutkuje spadkiem efektywności pracy i sprzedaży. Dodatkowo – przedsiębiorstwa ponoszą koszty związane z zakupem, wymianą oraz serwisem sprzętu i oprogramowania. Czy można temu zapobiec? Oczywiście! W jaki sposób? Zwracając się o pomoc do firm, które profesjonalnie zajmują się usługami inwentaryzacyjnymi. Jedną z nich jest Stock Inventory. Województwo pomorskie.

Nowy wymiar inwentaryzacji

Najważniejsze jest doskonałe przygotowanie. Firma Stock Inventory – dzięki wykorzystywaniu zaawansowanych technik informatycznych oraz odpowiedniej organizacji procesu inwentaryzacyjnego, jest w stanie konkurować z największymi spółkami w tej branży.

Stock Inventory posiada  profesjonalne zaplecze sprzętowe, na które składa się autorskie, stale rozwijane oprogramowanie Invent Pack oraz sieć mobilnych kolektorów danych. Doświadczeni audytorzy oraz wyselekcjonowani na podstawie analizy statystycznej koordynatorzy, a także centrum operacyjne w postaci stołu kontrolnego –  to elementy, które dają Stock Inventory przewagę nad konkurencją.

Jak to wygląda od strony technicznej?

Jednym z pierwszych kroków w przypadku inwentaryzacji dużych obiektów jest wizja lokalna. W jej trakcie sporządzana jest elektroniczna mapa, będąca interaktywnym odwzorowaniem inwentaryzowanego obiektu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w trakcie trwania inwentaryzacji można na bieżąco śledzić postęp procesu oraz bez problemu lokalizować policzony asortyment. Poza tym zastosowanie tej metody znacząco przyspiesza cały proces. Powstaje swoiste „centrum dowodzenia” – centrum operacyjne, z którego sterujemy całym procesem. Znajduje się w nim specjalnie zaprojektowany stół kontrolny, gdzie – wykorzystując transmisję bezprzewodową – gromadzone są wszystkie dane z mobilnych kolektorów.Dane te są na bieżąco analizowane przez system w celu wykrywania błędów i anomalii. Nad całością czuwają kierownik inwentaryzacji i specjalista IT.

W trakcie trwania procesu automatycznie tworzona jest kopia bezpieczeństwa, a po sprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji Zleceniodawca uzyskuje zdalny dostęp do raportów, rejestrów i archiwów inwentaryzacji poprzez dedykowany serwis www.

Na przełomie ostatnich lat zainteresowanie outsourcingiem inwentaryzacji znacznie wzrosło. Pozwala to nam przypuszczać, iż dzięki zaawansowanej i nieustannie doskonalonej technice wykorzystywanej przez firmy inwentaryzacyjne  – takie jak Stock Inventory – w najbliższych latach wszystkie większe przedsiębiorstwa, zarówno handlowe jak i produkcyjne, będą kooperować z firmami zewnętrznymi.  Powierzą  przeprowadzanie procesów inwentaryzacji  fachowcom.

Jeśli jesteś zainteresowany outsourcingiem inwentaryzacji? Skontaktuj się z nami!