Inwentaryzacja zamknięciowa

Proces likwidacji działalności związany jest z obowiązkiem wykonania działań oraz dopełnienia wielu formalności wymaganych prawnie. Jedną z tych czynności stanowi konieczność dokonania spisu z natury posiadanych towarów handlowych i materiałów...

Audyt jakościowy

Audyt jakościowy stanowi pewnego rodzaju badanie inwentaryzacji pod względem jakości i wyników działań pracowników uczestniczących w procesie. Służy to określeniu, czy stosowane procedury i metody są skutecznie realizowane, zgodnie...

Audytor inwentaryzacji

Kontrola procesu inwentaryzacji przez audytora inwentaryzacji ma na celu ocenę i analizę poprawności oraz jakości działań pracowników podczas przeprowadzanego spisu. Audyt inwentaryzacji obejmuje szereg działań, w tym przygotowanie...

Audyt ilościowy

Audyt ilościowy związany jest z analizą poprawności przeprowadzanej inwentaryzacji. Celem takiego rodzaju audytu jest ocena realnego stanu towarów w przedsiębiorstwie. Weryfikacji podlega również rzetelność oraz poprawność działań pracowników biorących...

Inwentaryzacja magazynu

Powierzchnie magazynowe stanowią przestrzeń zarówno dla składowania jak i przemieszczania różnego rodzaju towarów. Procesy zachodzące w tej przestrzeni są dynamiczne i często dotyczą dużych ilości produktów, przez co szczegółowa...