Audyt ilościowy związany jest z analizą poprawności przeprowadzanej inwentaryzacji. Celem takiego rodzaju audytu jest ocena realnego stanu towarów w przedsiębiorstwie. Weryfikacji podlega również rzetelność oraz poprawność działań pracowników biorących udział w procesie inwentaryzacji. Dane uzyskane podczas audytu ilościowego są obiektywne i cechują się wysoką poprawnością, co pozwala na szczegółową analizę wyników przeprowadzonego spisu, które są zgodne ze stanem faktycznym. Inwentaryzacja jest procesem bardzo złożonym, przez co ryzyko wystąpienia błędów jest stosunkowo duże. Audyt stanowi jedną z procedur kontrolnych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji takiego przedsięwzięcia.