Audyt jakościowy stanowi pewnego rodzaju badanie inwentaryzacji pod względem jakości i wyników działań pracowników uczestniczących w procesie. Służy to określeniu, czy stosowane procedury i metody są skutecznie realizowane, zgodnie ze standardami i polityką firmy. Wyniki takiego audytu służą określeniu, w jakim stopniu spełniane są wymagania związane z systemem zarządzania jakością stosowanym przez firmę, a także pozwalają na ocenę skuteczności tego systemu. Uzyskane dane są obiektywne i zgodne ze stanem faktycznym, co pozwala na realną ocenę sytuacji przedsiębiorstwa oraz jego personelu.