Kontrola procesu inwentaryzacji przez audytora inwentaryzacji ma na celu ocenę i analizę poprawności oraz jakości działań pracowników podczas przeprowadzanego spisu. Audyt inwentaryzacji obejmuje szereg działań, w tym przygotowanie inwentaryzacji i jej metod, opracowanie uzyskanych wyników, a także wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych. Na każdym z tych etapów powstawać mogą pewne nieprawidłowości, które często wynikają z błędów popełnianych przez pracowników, którzy są nieświadomi swoich działań, a w skrajnych przypadkach w sposób celowy wpływają na wyniki przeprowadzonego spisu. Inwentaryzacja jest procesem bardzo istotnym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, a do jego prawidłowej realizacji niezbędna jest okresowa kontrola w postaci audytu koordynowanego przez audytora inwentaryzacji. Zaangażowanie wykwalifikowanego personelu z firmy zewnętrznej zapewnia nie tylko pozytywny i rzetelny wynik inwentaryzacji, ale również usprawnia przebieg całego procesu, a informacje uzyskane w jego wyniku są obiektywne i cechują się wysoką poprawnością.