Profesjonalne firmy inwentaryzacyjne, które obecnie działają na rynku, potrzebują stosunkowo niewiele czasu na przygotowanie się do przeprowadzenia procesu inwentaryzacji. Dział IT przygotowuje oprogramowanie dla obiektu, który będzie podlegał inwentaryzacji. Dział HR jest odpowiedzialny za personel. Rekrutuje pracowników, którzy będą główną siłą napędową procesu (audytorów) oraz osoby, które będą nadzorować ich pracę (koordynatorów).  Firma Stock jest jedyną firmą na rynku, która podczas procesów wykorzystuje dodatkowo interaktywne mapy. Są one graficznym odwzorowaniem  inwentaryzowanego obiektu.

Niezwykle ważna faza przygotowań

Przygotowanie inwentaryzowanego obiektu do procesu inwentaryzacji polega na umieszczeniu na każdym regale sklepowym, zwanym elementem lub strefą, odpowiedniego biletu strefowego z unikalnym kodem kreskowym. Stock Inventory dba, aby każdy bilet strefowy był spójny z wcześniej przygotowaną specjalną mapą. W trakcie trwania procesu będzie można na bieżąco śledzić postęp oraz szybko lokalizować policzony asortyment.

Centrum Dowodzenia

Kierownik inwentaryzacji przygotowuje „centrum dowodzenia”, z którego będzie nadzorował cały proces oraz gdzie będą gromadzone dane z mobilnych kolektorów. Na stole kontrolnym gromadzi laptopy, drukarki oraz urządzenia dostępowe WiFi, które umożliwiają bezprzewodową wysyłkę danych. Zanim kolektory zbierania danych trafią w ręce audytorów, muszą zostać odpowiednio przygotowane. To również jest zadaniem kierownika inwentaryzacji.

Liczenie asortymentu

Po przygotowaniu obiektu i sprzętu do przeprowadzenia procesu inwentaryzacji, trzeba zadbać o odpowiednie przygotowanie personelu. Każdemu z koordynatorów przypisana zostaje grupa audytorów wyposażonych w identyfikator, kolektor zbierania danych, kamizelkę i długopis. Następnie koordynatorzy przeprowadzają szczegółowe szkolenie swoim podopiecznym, w taki sposób, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i opowiedzieć na pytania.

Po szkoleniu audytorzy przystępują do liczenia asortymentu, a koordynatorzy pozostają do ich dyspozycji. Koordynatorzy odpowiadają również za poprawność wysyłania danych na serwer. Audytor inwentarycji, który skończy liczyć dany element, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu swojemu opiekunowi. Kiedy dane trafią do systemu, istnieje możliwość ich wydrukowania w postaci przejrzystych raportów kontrolnych. Pomoże to porównać stan systemowy z rzeczywistym. To zadanie dla najlepszych audytorów. Po kontroli dane zostają zatwierdzone i na ich podstawie generowane są raporty poinwentaryzacyjne.

Końcowy audyt inwentaryzacji

Po każdym zakończonym procesie firma Stock Inventory organizuje wewnętrzne spotkanie, na którym dany proces jest poddawany szczegółowemu audytowi. Wewnętrzny audyt inwentaryzacji powoduje, że stajemy się coraz bardziej profesjonalni