Powierzchnie magazynowe stanowią przestrzeń zarówno dla składowania jak i przemieszczania różnego rodzaju towarów. Procesy zachodzące w tej przestrzeni są dynamiczne i często dotyczą dużych ilości produktów, przez co szczegółowa kontrola nad ich przepływem i obrotem jest często zadaniem bardzo trudnym. Sprzyja to powstawaniu błędów, których nie sposób wykryć podczas codziennej pracy.

Przeprowadzanie inwentaryzacji magazynu pozwala na dokładny podgląd procesów zachodzących podczas przesunięć i ruchów towarów, a także wykrycie ewentualnych błędów zarówno w dokumentacji jak i w systemie, który przetwarza informacje związane z tymi zmianami. Proces ten umożliwia również rzetelną ocenę zapotrzebowania na dany rodzaj produktów oraz faktycznego ich stanu, minimalizując przy tym ryzyko błędów i gwarantując poprawność uzyskanych w tym zakresie danych.

Inwentaryzacja magazynu jest procesem, który powinien stanowić nieodzowny element funkcjonowania każdej tego rodzaju przestrzeni. Oddziałuje pozytywnie zarówno na sposób działania firmy, jak również i jej pracowników, poprzez możliwie maksymalną eliminację zakłóceń związanych z tym procesem, które mogłyby wpłynąć na jakość i efektywność pracy.