Inwentaryzacja sklepu stanowi nieodłączny element jego poprawnego funkcjonowania. Proces ten jest jednak złożony i wymaga dużego nakładu pracy, a także poświęconego czasu, co niekiedy może stanowić źródło problemów i strat dla funkcjonowania firmy. Proces inwentaryzacji powinien przebiegać i być realizowany w sposób, który w jak najmniejszym stopniu wpływa na działanie i procesy organizacyjne firmy.

Outsourcing inwentaryzacji pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji dla jakości i wydajności sklepu oraz jego pracowników. Zaangażowanie wykwalifikowanego personelu z firmy zewnętrznej zapewnia nie tylko pozytywny i rzetelny wynik inwentaryzacji, ale również usprawnia przebieg całego procesu, a dane uzyskane w jego wyniku cechują się wysoką poprawnością. Oznacza to również zysk dla firmy, która oszczędzając swoje zasoby może funkcjonować bez przeszkód i w sposób niezakłócony przez czynniki związane z procesem inwentaryzacji, nie tracąc przy tym na jakości i efektywności oferowanych usług.

Inwentaryzacja sklepu przeprowadzana w sposób wewnętrzny, jest przedsięwzięciem, które destabilizuje działania sklepu i jego pracowników. Zlecenie tego procesu firmie zewnętrznej niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno tych związanych z samym jego przebiegiem, jak również i z jego obiektywnym i rzetelnym wynikiem.