Na przełomie ostatnich lat, nastąpił gwałtowny zwrot w kwestii korzystania z usług firm zewnętrznych, oferujących usługi inwentaryzacji sklepu i magazynu. Okazuje się, iż wcześniej niedoceniany outsourcing inwentaryzacji, w dzisiejszych czasach staje się niezastąpiony dla wielu przedsiębiorców. Dzieje się tak, gdyż zaczęto zauważać ogromne korzyści, jakie niesie za sobą wydzielanie procesu inwentaryzacji z działalności firm zarówno produkcyjnych, jak i handlowych.

Obiektywność

Jednym z ważniejszych czynników, który wpływa na podjęcie decyzji o kooperacji z firmą inwentaryzacyjną jest obiektywność przeprowadzanych procesów. Przedsiębiorstwa odnotowują z okresu na okres spore straty, które najczęściej wynikają z niewłaściwego dysponowania towarem. Niekiedy zdarza się, że pracownicy podczas inwentaryzacji wewnętrznej celowo zaniżają stan towaru w systemie po to, by zgadzał się on ze stanem rzeczywistym, bądź w skrajnych przypadkach w celu zatuszowania kradzieży. Firma zewnętrzna nie ma żadnych korzyści z dopasowywania liczb do stanu asortymentu w systemie, zatem przedsiębiorca zyskuje pewność, iż uzyskane wyniki są zbieżne ze stanem rzeczywistym.

Efektywność biznesu

Kolejny ważny aspekt, przemawiający za outsourcingiem inwentaryzacji, to brak konieczności angażowania pracowników firmy do przeprowadzenia procesu liczenia towaru. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na swoich codziennych obowiązkach, nie obniżając swej efektywności z powodu pracy w nadgodzinach. Pracodawcy z kolei nie martwią się o obsadę pracowniczą w dniu następującym po nocnej inwentaryzacji oraz nie ponoszą dodatkowych kosztów na wynagrodzenia pracowników z tytułu nadgodzin. Klienci firm inwentaryzacyjnych zyskują również na tym, iż owe firmy wykonują swoją pracę w nocy, zatem nie ma konieczności czasowego zamknięcia sklepu czy magazynu na czas inwentaryzacji. Jest to bardzo ważne szczególnie w okresach wzmożonego handlu.

Jakość

Firmy inwentaryzacyjne charakteryzują się szybkością działania, zachowując przy tym prawidłowość wyników. Inwentaryzacje przeprowadzane bezpośrednio przez pracowników sklepu czy magazynu często nie osiągają takiego poziomu jakości, ponieważ wspomniani pracownicy, mimo iż doskonale znają zróżnicowanie i parametry asortymentu, to są pozbawieni współczesnych narzędzi do sprawnego i szybkiego przeprowadzania inwentaryzacji. Firmy inwentaryzacyjne są wyspecjalizowane w tej dziedzinie, a w ciągu roku przeprowadzają nawet kilkaset procesów, co świadczy o zaufaniu, jakim darzą je zleceniodawcy.

Oszczędność

Z punktu widzenia oszczędności, wynikających z korzystania z usług firmy zewnętrznej, ważną przesłanką przemawiającą za outsourcingiem inwentaryzacji, jest brak konieczności zakupu, wymiany oraz serwisu sprzętu, służącego do liczenia towaru. Wspomniany sprzęt jest bardzo drogi, a inwentaryzacje odbywają się najczęściej raz, bądź dwa razy do roku, przez co zainwestowany kapitał jest niewykorzystywany przez większą część roku.

Raporty poinwentaryzacyjne

Firmy inwentaryzacyjne generują raporty poinwentaryzacyjne dopasowane do potrzeb i wymagań klientów, co znacznie ułatwia pracę przedsiębiorstwom handlowym i produkcyjnym. Poza tym przez ustalony ze zleceniobiorcą okres po wykonaniu zlecenia, dane dotyczące inwentaryzacji mogą być udostepnione online, za pośrednictwem dedykowanego serwisu www. Pionierem tego typu udogodnienia jest firma Stock Inventory. Takie rozwiązanie jest na miarę XXI wieku i z pewnością zaspokaja potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Szereg korzyści, płynących z wydzielenia procesu inwentaryzacji z działalności przedsiębiorstwa, z pewnością ma wpływ na wzrost popularności takiego rozwiązania na rynku usług outsourcingowych. Dzięki temu firmy nie tylko zwiększają jakość swojej działalności, ale również obniżają koszty związane z eksploatacją sprzętu i pracą w godzinach nadliczbowych.

Jeśli jesteś zainteresowany outsourcingiem inwentaryzacji? Skontaktuj się z nami!