Na przełomie ostatnich lat nastąpił gwałtowny zwrot w kwestii korzystania z usług firm zewnętrznych. Wcześniej niedoceniany outsourcing inwentaryzacji firmą zewnętrzną stał się niezastąpiony dla wielu przedsiębiorców. Dostrzegli oni ogromne korzyści jakie niesie za sobą wydzielanie procesu inwentaryzacji z działalności firm –  zarówno tych produkcyjnych,  jak i handlowych. Inwentaryzacja roczna, czy okresowa bez wsparcia profesjonalistów? Wielu przedsiębiorców już sobie tego nie wyobraża.  Skąd ta zmiana?

Moc korzyści

Jednym z ważniejszych czynników, który wpływa na podjęcie decyzji o kooperacji z firmą inwentaryzacyjną jest obiektywność przeprowadzanych procesów. Przedsiębiorstwa odnotowują nierzadko spore straty, które najczęściej wynikają z niewłaściwego dysponowania towarem. Zdarza się też, że pracownicy podczas inwentaryzacji wewnętrznej świadomie i celowo manipulują stanem towaru. Czynią to po to, aby zgadzał się on ze stanem rzeczywistym, bądź w skrajnych przypadkach celem zatuszowania kradzieży czy nadużyć. Firma zewnętrzna działa w sposób obiektwny, zatem przedsiębiorca zyskuje pewność, iż uzyskane wyniki są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Efektywność biznesu

Kolejny ważny aspekt, przemawiający za outsourcingiem inwentaryzacji to brak konieczności angażowania pracowników firmy do przeprowadzenia procesu liczenia towaru. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na swoich codziennych obowiązkach, nie obniżając swej efektywności z powodu pracy w nadgodzinach. Pracodawcy z kolei nie martwią się o obsadę pracowniczą w dniu następującym po nocnej inwentaryzacji. Nie ponoszą też dodatkowych kosztów na wynagrodzenia pracowników z tytułu nadgodzin. Klienci firm inwentaryzacyjnych zyskują również na tym, że proces inwentaryzacji ma miejsce w nocy. Nie ma więc konieczności czasowego zamknięcia sklepu bądź magazynu. Jest to szczególnie  istotne w okresach wzmożonego handlu.

Jakość

Firmy inwentaryzacyjne charakteryzują się szybkością działania, zachowując przy tym prawidłowość wyników. Inwentaryzacje przeprowadzane bezpośrednio przez pracowników sklepu czy magazynu często nie osiągają oczekiwanego poziomu jakości. Pracownicy, choć doskonale znają zróżnicowanie i parametry asortymentu – są często pozbawieni dedykowanych i nowoczesnych rozwiązań umożliwiających  sprawne i szybkie przeprowadzanie inwentaryzacji i jej późniejszą analizę. Firmy inwentaryzacyjne zaś są wyspecjalizowane w tej dziedzinie. W ciągu roku przeprowadzają nawet kilkaset procesów inwentaryzacyjnych.

Oszczędność

Ważną przesłanką przemawiającą za outsourcingiem inwentaryzacji jest brak konieczności zakupu, wymiany oraz serwisu sprzętu, służącego do liczenia towaru. Wspomniany sprzęt jest bardzo drogi, a inwentaryzacje na danej lokalizacji odbywają się najczęściej raz, bądź dwa razy do roku. Po co więc kupować tak rzadko wykorzystywany sprzęt?

Raporty poinwentaryzacyjne

Firmy inwentaryzacyjne generują raporty poinwentaryzacyjne dopasowane do potrzeb i indywidualnych wymagań Klientów, co znacznie ułatwia pracę przedsiębiorstwom handlowym i produkcyjnym. Dodatkowo – w ustalonym ze zleceniobiorcą czasie po wykonaniu zlecenia, dane dotyczące inwentaryzacji mogą być udostępnione online – za pośrednictwem dedykowanego serwisu www. Pionierem tego typu rozwiązań  jest firma Stock Inventory.

Szereg korzyści, płynących z wydzielenia procesu inwentaryzacji z działalności przedsiębiorstwa ma duży wpływ na wzrost popularności takiego rozwiązania na rynku usług outsourcingowych. Dzięki temu firmy nie tylko zwiększają jakość swojej działalności, ale również obniżają koszty związane z eksploatacją sprzętu i pracą w godzinach nadliczbowych.