Skuteczne przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych jest procesem wysoce istotnym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Planowanie fazy przygotowawczej, przeprowadzenie inwentaryzacji, a następnie poprawna analiza jej wyników wymaga odpowiednich zasobów ludzkich. W celu poprawnej realizacji wszystkich tych etapów niezbędnie jest zaangażowanie jednostek posiadających doświadczenie zarówno w realizacji spisu z natury, jak i dysponujących umiejętnościami planowania i zarządzania całym procesem.

STOCK INVENTORY jest firmą, która posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu procesu inwentaryzacji w różnego rodzaju obiektach handlowych, a także zakładach i przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwalają na dostarczanie wysokiej jakości usług oraz kompleksową ich realizację. Znajomość specjalistycznego oprogramowania, kompletne zaplecze techniczne oraz wyspecjalizowana kadra, stanowią czynniki, które wpływają w sposób znaczący na dokładną i sprawną realizację procesu. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają nam na oznaczanie środków trwałych, a także ich inwentaryzację przy użyciu samoprzylepnych etykiet o podwyższonej trwałości oraz zbliżeniowych etykiet i chipów RFID.

Stock Inventory zapewnia niezbędną ilość zespołów spisowych i specjalistyczny sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta, tak aby przeprowadzany spis nie kolidował z działaniami i procesami na co dzień realizowanymi przez przedsiębiorstwo.

Korzyści wynikające z usług outsourcingu świadczonych przez Stock Inventory:

  • dostęp do fachowej wiedzy w zakresie opracowania procedur inwentaryzacji
  • określenie zasad ewidencji składników rzeczowego majątku trwałego,
  • brak kosztów związanych z zakupem drogich sprzętów i oprogramowania